ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ���������������, ���������������
โพบาย, สลีดง
Balakata baccata (Roxb.) Esser
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Balakata baccata (Roxb.) Esser
 
  ชื่อไทย โพบาย, สลีดง
 
  ชื่อท้องถิ่น ตะโด(เมี่ยน), ตุ๊ดพรึง(ขมุ), ลำไฮคำ(ลั้วะ), กั๋วตึ(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ โพบายเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว คล้ายใบโพ เรียงแบบสลับ รูปไข่ หรือรูปไข่แกมใบหอก กว้าง 2-4 ซม. ยาว 3-7 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว ใบประดับรูปไข่ป้อม ดอกช่อ แบบกระจะออกรวมกันเป็นช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ ดอกย่อย เล็ก สีขาวแกมเหลือง ผลเป็นผลสดรูปทรงกลม สีแดงหรือม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.2 ซม
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(ม้ง,ขมุ,เมี่ยน)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ขมุ,ลั้วะ)
- เนื้อไม้ ใช้ทำสะพานในพิธีตานขัว หรือทำโลงศพเพราะเนื้อไม้มี น้ำหนักเบา(เมี่ยน)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(กะเหรี่ยง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ อยู่ในป่าที่มีความชื้น
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง