ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ���������, ������������������������������
เหว, ตะเคียนหนู
Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Combretaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill.
 
  ชื่อไทย เหว, ตะเคียนหนู
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้แหว(คนเมือง), ไฮ่มะแห้ว(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน มีรสฝาดแช่น้ำหรือต้มดื่มแก้อาการท้องร่วง(คนเมือง)
ใบและกิ่ง ต้มน้ำดื่มแก้อาการท้องเสีย(ปะหล่อง)
- ยอดอ่อน มีรสฝาดนำไปผสมกับหญ้าให้วัวกินแก้อาการท้องร่วง(คนเมือง)
ลำต้น ใช้ทำฟืนหรือถ่าน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง